Osobné ochranné pracovné prostriedky

Referencie

Vďaka kvalitnej práci a niekoľkoročnej skúsenosti si firma Emília Bucsková – emCar v oblasti distribúcie osobných ochranných pracovných pomôcok vybudovala dobré meno. Od nášho vzniku využíva naše služby vyše päťsto firiem, ktoré podnikajú v rôznych oblastiach napr.

 • Výrobné firmy
 • Stavebné firmy
 • Obchodné firmy
 • Veľkosklady
 • Maloobchodné predajne
 • Hotely, reštaurácie
 • Školy, škôlky, detské jasle, školské jedálne
 • Zdravotníctvo
 • Iné

  Medzi dlhoročných odberateľov patrí U.S.Steel Košice.