Osobné ochranné pracovné prostriedky

Poradňa

Tabuľka zodpovedajúca značkám a kódom


Tabuľka veľkostných čísel


Zákon 264/1999 (Zákon o technických požiadavkách na výrobky a posudzovanie zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov)


Nebezpečný výrobok
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ....

Označovanie obuvi a informačné povinnosti pri predaji obuvi konečnému spotrebiteľovi
Vzhľadom na pretrvávajúce veľké množstvo podnetov a sťažností pri predaji obuvi je v záujme Slovenskej ...

Kontrola osobných ochranných prostriedkov – výsledky monitoringu výstražných viest s vysokou viditeľnosťou
Aj v súvislosti s pripravovanou legislatívou sa na trhu SR v poslednom období rozšírila ponuka výstražných viest s vysokou viditeľnosťou...